Contact

Polchar Sp. z o.o.

72-010 Police, ul. Kuźnicka 1

tel:  + 48 91 317 18 45  
fax: + 48 91 317 48 56
e-mail: office@polchar.pl

 

Sąd Rejonowy w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS numer 0000143459
NIP: 8510007123, REGON: 271515547
Kapitał zakładowy i wpłacony: 8 538 478,09 zł