Polchar Sp. z o.o.
Informuje o projekcie: "Badania nad innowacyjnym, niskoemisyjnym paliwem bezdymnym"

Warto??? projektu: 9 914 998 PLN

Projekt wspó??finansowany ze ??rodków Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju
Fundusze NFO?iGW: 2 060 021 PLN
Fundusze NCBiR: 3 751 021 PLN

 
 
logo ncbr
 logo nfepwm