Company

EU project(s)

 

 

Informuje, że realizuje projekt pod nazwą: „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego POLCHAR Sp. z o.o. w Policach lidera czystych innowacyjnych technologii” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.


Cele projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa w skali międzynarodowej poprzez utworzenie centrum badawczo- rozwojowego.

Bezpośrednimi rezultatami prac badawczych prowadzonych w Centrum będzie produkt – aglomerowane paliwa bezdymne o właściwościach i cechach, które znacząco odróżniać będą produkt od istniejących na rynku

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi: 1 535 000,00 zł.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi: 690 750,00 zł.

Polchar Sp. z o.o.

informs about the project: „Implementation of innovative process of screening coal materials for high-tech silicon technologies through development of the installation and research – laboratory unit in Polchar Sp. z o.o. production facilities”.

Project co-financed by the European Regional Development Fund under the Operational Programme Innovative Economy, Priority 4 Investments in innovative undertakings, Measure 4.3. Technological Credit.

Value of the project: 1 997 412 PLN

Share of EU funds: 998 706 PLN

Realisation period: 07.12.2011-31.12.2013

 


Grants for innovations

More information regarding the project provides Mr. Przemysław Knigawka,
e-mail address: pknigawka@polchar.pl

 

Useful sites:

www.poig.gov.pl

www.mrr.gov.pl

www.bgk.com.pl


 

Polchar Sp. z o.o.

 

Informuje, że realizuje projekt pt. „Wdrożenie strategii ekspansji zagranicznej Spółki Polchar na rynki Irlandii, Anglii oraz Włoch obejmującej badania potencjału tych rynków, opracowanie strategii marketingowej oraz nawiązanie kontaktów z potencjalnymi kontrahentami”, który wspierany jest w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 – DZIAŁANIA 1.15 – WSPARCIE KOOPERACJI PRZEDSIĘBIORSTW. Celem projektu jest nawiązanie kontaktów handlowych na ww. rynkach. Wartość wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 228 780,00 PLN, z czego 140 250,00 PLN stanowi dofinansowanie.